แบล็คโบลท์

แบล็คโบลท์ เกิดใน “Attilan” เมืองของ “Inhumans” บุตรของ “Agon” นักวิทยาศาสตร์และผู้นำของอาณาจักรอดีตและภรรยาของเขา “Rynda”

สำหรับ Inhuman กลุ่มของมนุษย์ทดลองใช้ในการต่อสู้จากการวิจัยของ “ครี” เพื่อต่อสู้กับ “Skrull” เมื่อหลายล้านปีก่อน จนกระทั่งชาวอินมุนถูกทอดทิ้งพวกเขาเริ่มรวมตัวกันและตั้งอาณานิคม ด้วยการศึกษาการใช้ “Terrigan Mist” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยมีเมือง Attilan เป็นศูนย์กลางก่อนที่จะย้ายไปตั้งรกรากที่ดวงจันทร์

พลังของ “แบล็กโบลต์” เกิดจากการทดลองของ Agon กับพลังของ Inhumans โดยใช้พลังของ Terrigen Mists โดยใช้ Rynda ซึ่งในเวลานั้นกำลังตั้งครรภ์เป็นผลการทดสอบ คือความสามารถในการสร้างเสียงที่จะทำลายทุกสิ่ง!

เสียงของ Bolt ดำคือการดึงอิเล็กตรอนออกจากสถานะปกติ ออกมาใช้เป็นพลังทำลายล้างห้องเก็บเสียงที่เป็นห้องที่มีระบบตัดอิเลคตรอนรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อควบคุมพลังมาตั้งแต่เด็กเพื่อฝึกควบคุมการใช้เสียงอย่างเข้มงวดไม่ใช่แม้แต่เสียงที่เล็กที่สุดในขณะนอนหลับ! ทำให้ Black Bolt ได้รับการฝึกอบรมให้สื่อสารในเงื่อนไขที่เข้มงวดที่สุดต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิดไม่มีเสียงไม่มีโอกาสพบกับผู้คนจำนวนมากนอก (หนึ่งในคนที่พบบ่อยที่สุดที่พบ Black Bolt คือ Medusa ซึ่งต่อมากลายเป็น ภรรยาของ Black Bolt)

แบล็คโบลท์

แบล็คโบลท์

Black Bolt was born in “Attilan”, the city of the “Inhumans”, the sons of “Agon”, a scientist and leader of the former empire, and his wife “Rynda”.

For the Inhuman, a group of experimental humans used to fight from the research of the “Kree” to fight against the “Skrull” millions of years ago. Until the Inhumans were abandoned, they began to assemble and colonize. By studying the use of the “Terrigan Mist” that causes genetic changes, with the city of Attilan as the center before moving to colonize the moon

The power of the “Black Bolt” is due to Agon experimenting with the power of the Inhumans, using the power of Terrigen Mists using Rynda, which at the time was pregnant as a test, resulting in the Black Bolt being affected by Fully changed Formation is the ability to create sound that will destroy everything!

The sound of the Black Bolt is to pull the electrons from their normal state. Out to use as a destructive power The soundproof room that is the room that has the system to cut the electrons Including clothes worn to control power since childhood To train to control strict use of voice Not even the smallest sound while sleeping!

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ไวท์ไทเกอร์

Squadron Supreme

ดาร์คไซด์